Uusi työpaikka ja parempaa palkkaa? Uravalmentaja auttaa tärkeillä hetkillä

ura

CV kuntoon, aktiivisuutta Linkedinissä ja avoin mieli, ohjeistaa uravalmentaja Anneli Pekkala uuden työn etsijöitä.

Teksti ja kuvat Jukka Vuorio

Uravalmentaja Anneli Pekkala työskentelee Työvalmennus Futuurin palveluksessa.

Pekkala auttaa työelämän eri käänteissä, joita voivat olla muun muassa ensimmäisen työpaikan hankkiminen, työstä toiseen vaihtaminen, palkkaneuvottelu, pätevyyden vahvistaminen tai muu henkilön kehittäminen.

Pekkalan palveluita käyttää elämän- ja työuran eri vaiheissa olevia tradenomeja. Osa on alan opiskelijoita, osa puolestaan jo valmistuneita, työelämässä olevia. Skaala on laaja, ja Pekkalan puoleen käännytään hyvin monenlaisissa tilanteissa.

”Osa ottaa yhteyttä silloin, kun nykyisessä työpaikassa on jotakin haasteita”, Pekkala sanoo.

Tyypillisimmillään Pekkalan työ on työnhaun tukemista sekä cv:n eli ansioluettelon ja Linkedin-profiilin kommentointia.

”Todella paljon myös mietitään omaa uraa ja tehdään urasuunnittelua. Oman osaamisen tunnistaminen on monelle haastava asia. Moni jo hyvinkin pitkään työelämässä ollut voi päätyä miettimään, että miten tästä eteenpäin.”

Anneli Pekkalan edustama Futuuri on toiminut 15 vuotta ohjaus- ja valmennusalalla. Futuuri toimii myös Tradenomiliiton ohjauspalveluiden tuottajana.

Vaikka Pekkala kohtaa työssään hyvin monenlaisissa tilanteissa olevia ihmisiä, toistuu kaksi asetelmaa muita useammin.

Monesti asiakas on tradenomitutkintoa suorittava nuori, joka on siirtymässä työelämään. Yleensä silloin työura lähtee liikkeelle assistenttitehtävistä kohti asiantuntijatehtäviä.

Toinen asiakasryhmä ovat he, jotka ovat jo olleet pitkään työelämässä, mutta kaipaavat vahvistusta omaan osaamiseen ja haluavat liiketoiminnallista osaamista.

Koulusta töihin

Nuoria mietityttää yleisimmin siirtymä työelämään.

”Nuorilla on aika peruskysymyksiä, eli miten saada cv kuntoon, mistä saa alan työnhaun asiakirjat, miten hakea töitä, kuinka hyödyntää Linkediniä, miten saavuttaa piilotyömarkkinat, kuinka tuoda oma osaaminen esiin ja kuinka verkostoitua”, Pekkala luettelee.

Tradenomin urapolku käynnistyy jo opiskeluvaiheessa.

”Tradenomitutkinto on hyvin työelämälähtöinen, joten usein koulutuksen kautta saa jo sidoksia työelämään. Vaikka oltaisiin vielä opiskeluvaiheessa, ei olla kaukana työelämästä.”

Opiskeluun liittyvien työelämäjaksojen aika on mitä oivallisin tilaisuus lyödä niin sanotusti jalka työnantajan oven väliin.

Moni tradenomi löytää jo opiskeluaikana työnantajan, joka työllistää myös valmistumisen jälkeen. Jos näin ei kuitenkaan ole, valmistumisen jälkeen kannattaa tehdä mitä tahansa töitä, jos oman alan työpaikkoja ei heti aukea.

”Ehdottomasti. Vain kokeilemalla voi tietää, että mistä se oma paikka löytyy. Kannattaa olla mahdollisimman avoin etenkin silloin, kun työkokemusta ei ole vielä paljon.”

Muutaman vuoden kokemus vaikkapa hampurilaisravintolasta on huomattavasti parempi kuin ei työkokemusta ollenkaan.

”Jos ajatellaan esimerkkinä hampurilaisravintolaa, niin siinä tekee kuitenkin asiakaspalvelutyötä ja usein työnsä hyvin tekemällä on mahdollisuus saada siellä vastuullisempiakin tehtäviä.”

Vaikka tradenomitutkinto on hyvin yleispätevä tutkinto, heidän joukossaan olevat it-tradenomit ja oikeustradenomit ovat hyvin spesifejä aloja. Näillä aloilla työllistyminen on rajatumpaa, ja esimerkiksi oikeustradenomit ovat hyvin puhtaasti julkishallinnolla töissä, eli selkeästi virkamiespuolella.

Oma persoona peliin

Työnhaussa täytyy osata markkinoida oman ammattiosaamisen lisäksi myös omaa persoonaansa.

”Työnhaussa on usein kyse siitä, että myydään omaa osaamista työnantajalle. Siitähän siinä on kyse, että työnantajaa koetetaan houkutella omalla myyntipuheella.”

Tradenomit ovat työmarkkinoilla hyvässä asemassa, sillä koulutus antaa hyvät valmiudet myyntityöhön. Ei ole sattumaa, että monella myyntialan ihmisellä on tradenomitutkinto.

Sosiaalisen median onnistunut käyttö voi auttaa työmarkkinoilla menestymistä. Pekkalan mukaan ammatillisesta näkökulmasta tärkein some on Linkedin. Positiivisella tavalla työelämästä somessa pöhiseminen on eduksi, ja jos on aikaa, sitä voi tehdä Linkedinin lisäksi muissakin kanavissa.

”Käytännössä kaikki ovat Linkedinissä. Toki Twitterissä ja Facebookissakin tapahtuu paljon. Ammattirekrytoijien mukaan ihmisen täytyy olla vähintään löydettävissä netistä, että voi olla kiinnostava työnhakija.”

Uravalmennuksen tavoitteet asetetaan jokaiselle asiakkaalle henkilökohtaisesti.

”Aika lailla sen mukaan, mistä syistä asiakas itse on palvelua hakenut. Jo aikaa varatessaan asiakas on kertonut, että mitä aiheita hän haluaa ohjauksessa käsiteltävän. Ohjauksen alussa selvitetään, mikä on kullekin henkilölle se tärkein asia.”

Paras onnistumisen tunne Pekkalalle tulee työssä silloin, kun hän tietää asiakkaan päässen eteenpäin.

”Se on merkityksellistä, kun asiakkaalle selkiytyy se oma tulevaisuudensuunnitelma. Silloin hän tunnistaa sitä omaa osaamistaan ja osaa laatia itselleen strategian työnhakuun. Ja sitä kautta on mahdollista löytää se haluttu työpaikka.”

CV kuntoon

Ansioluettelossa Pekkala kiinnittää ensimmäisenä huomiota siihen, onko cv helposti silmäiltävä ja helppolukuinen.

”Visuaalisuus on tärkeää. Ei sillä tavalla, että mitä värejä on käytetty, vaan miten helposti henkilön osaaminen on sieltä nähtävissä. Ja etenkin se osaaminen, joka on haettavan tehtävän kannalta olennaista.”

Työhakemuksessa tai cv:ssä kannattaa korostaa omaa vahvuuttaan. Jos koulutustausta on tuore ja vahva, kannattaa korostaa sitä. Jos taas koulutuksesta on aikaa, mutta työkokemusta kertynyt rutkasti, kannattaa silloin korostaa työelämän seikkojen hallintaa.

”Tärkeimmät asiat aina ensin.”

Työpaikkailmoituksia selatessa voi joskus tuntua siltä, että työhön halutaan moniosaaja, jolla on alan koulutus sekä monen vuoden työkokemus, upea verkosto ja urheilullinen ulkonäkö.

Pekkalan mukaan keskivertotyöntekijälle ja tavallisellekin ihmiselle löytyy silti työpaikka.

”Ihan varmasti. Ilmoituksien antaman kuvan perusteella joskus haetaan melkoista superihmistä töihin. Kyllä ihmiset työllistyvät, vaikka ei olisi antaa pelkästään niitä superlatiiveja hakemukseen ja ansioluetteloon. Tärkein asia on pitää mielessä se mistä itse motivoituu.”

Pekkalan mukaan riittävä motivaatio voi kantaa hyvinkin pitkälle, vaikka ei täyttäisikään jokaista työpaikkailmoituksessa mainittua kriteeriä.

Tradenomiliitolla on oma palkkaneuvonta, josta saa yksityiskohtaista tietoa alan palkoista. Pekkalalta saa halutessaan valmennusta palkkaneuvotteluihin.

”Käydään läpi sitä, miten neuvotteluihin kannattaa valmistautua ja miten ennakoida sitä tilannetta. Usein tähän liittyvä valmennus on koettu tosi hyödylliseksi. Kun valmistautuu hyvin, on neuvottelutilanne sitten helpompi ja mukavampi.”

Mutta mitä vastata työhaastattelijan kysymykseen, kun tämä tiedustelee, että minkälaista palkkaa työnhakija oli ajatellut?

Alan ja haettujen tehtävien palkkahaarukka kannattaa selvittää etukäteen ja etenkin jo työelämässä olevan asiantuntijan kannattaa ensi alkuun tarjota itseään hieman keskimääräistä korkeammalla palkalla.

”Ehdottomasti kuitenkin järkevissä rajoissa pysyen. Toisaalta sekin herättää työnantajan epäilyksen, jos tarjoaa itseään selvästi halvemmalla kuin muut.”

www.tyovalmennus.fi

Lue faktat ennen liittymistä

JÄSENYYSINFO

TRAL on kaikkien tradenomien yhteinen työelämän edunvalvonta-, palvelu- ja markkinointiorganisaatio työmarkkinoilla. TRALin tehtävänä on myös tehdä tutkintoa tunnetuksi ja edistää tradenomien asemaa työelämässä.  Meillä on vahva rooli myös ammattikorkeakoulupoliitiikassa: ajamme koko Suomen tradenomien etuja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Tutkintopohjaisena liittona TRAL edustaa tradenomeja riippumatta heidän toimialastaan tai työtehtävästään aina opiskeluajoista eläkeikään saakka kaikissa urakehityksen eri vaiheissa.

TRAL on perustettu vuonna 1996 ja on yksi Akavan nopeimmin kasvavista liitoista.

TRALIN JÄSENMAKSU

TRAL:n jäsenmaksu on kiinteä 33 euroa kuukaudessa (sis. työttömyyskassan jäsenyyden) riippumatta työtehtävistä, toimialasta tai palkan määrästä. Tradenomien keskipalkalla mitattuna jäsenmaksumme on noin 0,98 prosenttia kuukaudessa. Muistathan, että TRALin ja Korkeasti koulutettujen kassa KOKOn jäsenmaksut ovat verovähennyskelpoisia. Toimitamme tiedot maksetuista jäsenmaksuista suoraan verottajalle.

Yrittäjille, ulkomailla oleville tradenomeille, eläkäisille sekä usean jäsenen talouksille hinnat ovat pienemmät. Palkattomilta jaksoilta annamme myös jäsenmaksusta 50 % alennuksen. Tarkemmat hinnat löytyvät nettisivuiltamme osoitteesta http://www.tral.fi/jasenyys/jasenmaksut-ja-alennukset/

TRADENOMIOPISKELIJAN JÄSENMAKSUT

Hopea-tason jäsenyys on tradenomi- ja BBA-opiskelijoille maksuton. Tätä jäsenlajia suosittelemme opintonsa aloittaville opiskelijoille. Pääset helposti mukaan tradenomiopiskelijoiden toimintaan ja tapahtumiin ja saat käyttöösi monia etuja.

Kulta-taso on elämässä eteenpäin suuntaavan tradenomiopiskelijan jäsentaso. Se sisältää kaikki hopea-tason edut ja lisäksi työelämän vakuutukset, kattavan matka- ja tapaturmavakuutuksen vapaa-ajalle sekä henkilökohtaisen uraohjauksen. Kulta-tason jäsenyys maksaa 19 e/vuosi.

Musta-taso on tarkoitettu tradenomi- ja BBA-opiskelijoille, jotka työskentelevät opintojensa ohessa, aloittavat kesätyöt tai työharjoittelun. Musta-taso on all-inclusive, se sisältää kaikki hopea- ja kulta-tason edut sekä lisäksi työttömyyskassan jäsenyyden ja kattavat neuvontapalvelut. Mustan tason jäsenyys maksaa 94 e/vuosi. Jäsenmaksu on kokonaisuudessaan verovähennyskelpoinen.

EDUT

TRALin painavimpia jäsenetuja ovat tradenomien etujen valvominen työelämässä, työttömyysturva sekä oikeusturva- ja vastuuvakuutus työsuhdeasioissa.

Lisäksi jäsenetuihin kuuluu mm. matkustaja- ja tapaturmavakuutus, täydet työsuhdelakimiesten palvelut, maksuton puhelinneuvonta yksityisoikeudellisissa lakiasioissa, urapalvelut kuten palkkaneuvonta, uraohjaus ja uratilaisuudet, erilaisia koulutuksia ja tapahtumia sekä alennuksia lukuisista tuotteista ja eri palveluntarjoajilta. Lisäksi jäsenten käytössä on lomamökkejä edulliseen jäsenhintaan. 

Kaikki jäsenedut ja -palvelut löytyvät osoitteesta http://www.tral.fi/palvelut-ja-edut/

TRAL ON KAIKKIEN TRADENOMIEN YHTEINEN TYÖELÄMÄN EDUNVALVONTA-, PALVELU- JA MARKKINOINTIORGANISAATIO TYÖMARKKINOILLA.

TRALin tehtävänä on myös tehdä tutkintoa tunnetuksi ja edistää tradenomien asemaa työelämässä. TRAL keskittyy tekemään työtä tradenomien etujen ajamiseksi työmarkkinoilla. Meillä on vahva rooli myös korkeakoulupolitiikassa: ajamme koko Suomen tradenomien etuja koulutuspoliittisissa kysymyksissä.

Lisää luettavaa

"Tradenomit ovat usein niitä, joilla on hyvä syy pyytää lisää palkkaa tai edellytykset hakeutua haastavampiin tehtäviin."

Tradenomiliitto Tral Ry

Ratavartijankatu 2 (A-porras, 6.krs)
FI -00520 Helsinki
p. 020 155 8800 (vaihde)
Palvelemme ma–to klo 9–16, pe 10–16

email: toimisto@tral.fi

» Kaikki yhteystiedot
» Tietosuoja ja evästekäytännöt